Husk grundreglerne for droneflyvning: Droneregler.dk

Denne webside viser de faste og middlertidige områder (etableret ved NOTAM),
hvor droneflyvning ikke må finde sted på grund af luftrumsrestriktioner.

Informationen vedr. luftrumsrestriktioner på denne hjemmeside er vejledende og ikke en erstatning for indhentning af information om
luftfartsrestriktioner via flyvekort og NOTAM. Der vises IKKE områder, hvor lodsejer har pålagt begrænsninger for anvendelsen
af pågældende areal, f.eks. ved forbud mod at starte/lande med droner fra området. Information om denne type begræsninger indhentes ved lodsejer. 

Kortet ovenfor viser:

a) PRD(Permanent, Restricted, Danger)-områder, som også er gældende for normal VFR-flyvning.
Disse offentliggøres via NOTAMs.
Visningen er lavet således at kun de områder som er gældende for højden 0-150m er medtaget
Gul: Dagens kommende restriktioner
Rød: Gældende restriktion = ”No-Fly Zone !”

b) Lufthavne med 2 km & 5/8 km afstandszoner
Mørk rød: afstand <2 km = ”No-Fly Zone !”
Lys rød: afstand <5/8 km = max. flyvehøjde 40m over flyvepladsens højde, hvis man har dronebevis.

c) De steder som eksplicit nævnes i BEK nr 1119 af 22/08/2016 (Bydronebekendtgørelsen)
samt de områder som er omfattet af Natura2000-beskyttelse.
Mørk blå = ”No-Fly Zone !”
Lys grøn = ”No-Fly Zone !”

d) Sikringsmæssige områder (Politi, Domstole, Fængsler, Forsvar, Ambassader)
Mørk blå = ”No-Fly Zone !”
De viste steder kan evt. overflyves efter speciel aftale med ejer & myndigheder – brug link’en i label.